Motiejus Merkys (1742-?) ir jo vaikai

1815 metais Svėdasų bažnyčioje buvo sutuokti mano proproseneliai Juozapas Dabrega ir Domicelė Merkytė. Domicelės (šiek tiek hipotetinis) tėvas - Netikiškių kaimo valstietis Motiejus Merkys.

Motiejus Merkys gimė 1742 metais Kamajų parapijos Merkiškių kaime. Jo tėvai - valstiečiai Kazimieras Merkys ir Eva Kepalaičia.


1742 m. Motiejaus Merkio krikšto įrašas (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 57 vaizdo fragmentas, epaveldas.lt)

Motiejaus brolių ir seserų gimimo vieta metrikuose pakaitomis - tai Merkiškiai, tai Merkiai. Spėju, tai buvo vienas ir tas pats kaimas, 19 a. pradžioje imtas vadinti dar ir Paklonės vardu.

Apie 1780 metus Motiejus vedė Oną, kurios mergautinės pavardės nežinome. Merkiškiuose arba Merkiuose jiems gimė Justinas - 1782 m., Agnesė - 1784 m., Kotryna - 1787 m.

Po Kotrynos gimimo Motiejaus ir Onos Merkių šeima persikėlė į Svėdasų parapijos Netikiškių kaimą. Toks kraustymasis buvo įmanomas, kadangi Netikiškiai, kaip ir Motiejaus gimtieji Merkiškiai, priklausė tai pačiai iš Užpalių dvaro valdomai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Užpalių seniūnijai.

1789 metų Užpalių dvaro inventoriun įrašytas Motiejus Merkys (Maciej Mirkis Nowik) Netikiškiuose turėjo ketvirtį valako apgyventos žemės (grunt osiadly), tiek pat priimtos žemės (grunt przyiemny) ir dar atskirai 10 margų. Činšo mokėjo beveik tris kartus mažiau (58 zl.), negu jo kaimynai Motiejus Pernavas (151 zl.) ir Baltramiejus Masiulis (170 zl.), kurie naudojosi didesniais žemės plotais.

Netikiškiuose Motiejui ir Onai Merkiams 1793 metais gimė sūnus Juozapas, o dar už poros metų - duktė Uršulė, krikštyti nuvežta į Kamajus.

Visi mums žinomi Merkių vaikai išgyveno.

Agnesė (Agnieška, Agneta, Agota - kaip kur) Merkytė 1803 metais ištekėjo už Silvestro Žemaičio iš netoli Netikiškių esančio Juodonių kaimo. Vienas iš Žemaičių - Justinas - dalyvavo liudininku 1815 metų jungtuvėse, nuo kurių prasidėjo Dabregų ir Merkių giminystė.

Kotryna, kaip ir jos sesuo Agnesė, nutekėjo į Juodonis. Ją 1809 metais vedė Motiejus Tumas, kitas Juozapo Dabregos ir Domicelės Merkytės santuokos liudininkas.

Trečioji Merkytė - Uršulė - vėliau ne kartą buvo šeimai svarbių ceremonijų dalyvė (1818 metais ji ir jau minėtas Justinas Žemaitis krikštijo Dabregų dukrą Karoliną, o 1820 metais buvo brolio Justino dukters Konstancijos Merkytės ir tais pačiais metais - sesers Agnesės sūnaus Konstantino Žemaičio krikšto mama).

O dar vienos galimos Motiejaus dukters - savo proprosenelės Domicelės Merkytės (Dabregienės) - gimimo įrašo neturiu. To laiko Svėdasų bažnyčios metrikų knygų internete (ir archyvuose?) nėra, tačiau 1833 metų Užpalių dvaro inventoriuje rastame Juozapo Dabregos šeimos sąraše nurodytas Domicelės amžius - 37. Labiausiai tikėtini jos gimimo metai - 1797-tieji.

1809 metų Užpalių dvaro inventoriuje Merkių ūkio galva įrašytas Justinas, ne Motiejus. Matyt, Motiejus Merkys tuo metu jau buvo miręs.

© 2015 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys (epaveldas.lt):

1742 m. spalio 7 d. pakrikštytas Motiejus [sūnus] teisėtų sutuoktinių Kazimiero Merkio ir Evos iš Merkiškių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 57 v.)

1782 m. kovo 15 d. pakrikštytas Justinas [sūnus] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos (Matthia Mierkis et Anna) iš Merkių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 128 v.)

1784 m. rugsėjo 20 d. pakrikštyta Agnesė [duktė] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Merkiškių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 133 v.)

1787 m. rugpjūčio 15 d. pakrikštyta Kotryna [duktė] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Merkiškių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 138 v.)

1793 m. vasario 26 d. pakrikštytas Juozapas [sūnus] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Netikiškių. (Svėdasų RKB 1702 -1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 134 v.)

1795 m. lapkričio 20 d. pakrikštyta Uršulė [duktė] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Svėdasų. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 152 v.)

1815 m. lapkričio 21 d. kun. Mykolo Smolskio, Svėdasų klebono, Vilniaus katedros kanauninko, sutuokti Juozapas Dobrega iš Šeduikių ir Domicelė Merkytė, liudininkai Justinas Žemaitis ir Motiejus Tumas. (Svėdasų RKB 1802 -1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 314 v.)

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyk komentarą